Samogitia

Galindijos kovos


  • Galindija

    Priešistoriniais laikais žemės neturėjo aiškių sienų. Jose gyveno tautos, plėšikai ir žvėrys-monstrai. Čia prasidėjo kova dėl savo vietos po saule. Tos kovos vadinosi "Galindijos kovomis".

  • 
Istorija

‡Pradžių pradžia

Pasaulio tvarka buvo pakrikusi. Lietuvos žemės suskaidytos į tris kunigaikštystes, o visur viešpatavo žvėrys-monstrai. Žmonėms ramios vietos nebebuvo.

Lietuvos kunigaištystės pradėjo vienytis. Ji vadinosi  Lietuvos kūnigaištystės.

Vilniaus, Trakų ir Žemaičių giminės atnaujino tarpusavio ryšius. Šis ryšys suformavo imperiją.

Įvairios kitos tautos pradėjo justi vienybės jėgą. Prasidėjo nuožmi kova dėl išteklių, kuriuos neretai saugojo žvėrys-monstrai.

Apsišaukėlis Velinas visur pradėjo skleisti propaganda, kad Samogitai (žemaičiai) bus atskirti nuo Lietuvos ir sunaikinti… Po šių propogandų mūšiai buvo pradėti vadinti “Galindijos kovos“.