Samogitia

Galindijos kovos


  • Galindija

    Priešistoriniais laikais žemės neturėjo aiškių sienų. Jose gyveno tautos, plėšikai ir žvėrys-monstrai. Čia prasidėjo kova dėl savo vietos po saule. Tos kovos vadinosi "Galindijos kovomis".

  • 
Dievai

Dievais vadinti visokie žvėrys ir plešikai, kurie prieštarauja už naujų pasaulių kūrimą. Jie kuria savo vardo monstrus, kurie propaganda ir gandais neapsiriboja, bet kviečia visus į dvikovą.

Kaupolius , Valgina , Ežiagulis , Šeimos dievas , Teliavelis , Dvargantis , Pajauta , Laukpatis , Srutis , Žvorūna , Žemėpatis , Lauksargis , Siryčius , Prakorimas , Apidomė , Saulė , Dirvolika , Brėkšta , Ėratinis , Davėjas , Medeina , Gabjauja , Bezlėja , Pažarinis , Piešėjas , Kriukis , Ublanyčia , Laima , Gužė , Kukovaitis , Bentis , Milda , Praamžius , Kauriraris , Laibegelda , Budintoja , Mėnulis , Diviriksas , Pizius , Gardunytis , Vėjas , Drebkulis , Aušlavis , Jaučių baubis , Girstis , Sritis , Derintojas , Butė , Medžiojima , Karorius , Numėjas , Rungis , Baubis , Rūgutis , Krūminė , Jagaubis , Užpelenė , Nunadievis , Laimė , Dievas , Vaisgamta , Magyla , Palengabija , Upinis , Bangpūtys , Sutvaras , Sėlija , Jūratė , Lazdona , Velnias , Aukštėjas Visagalis , Lietuvonis , Prigirstis , Aušra , Kolera , Aušrinė , Ganiklis , Sidzius , Deivės valdytojos , Kovas , Laumė , Bičbirbis , Raugų Žemėpatis , Jumpira , Ratainyčia , Slenkstinis , Mėletėlė , Ragutis , Trotytojas kibirkščių , Dimstipatis , Ragutienė , Kirnis , Andajus , Šluotražis , Karvaitis , Javinė , Kaupolė , Šventpaukštinis , Gondas , Priparšis , Maras , Austėja , Veliona , Ežerinis , Bubilas , Tiklis , Giltinė , Salaus , Mėnulė , Tavalas , Mitiniai sargai , Beržulis , Žiezdrė , Gota , Kelio dievas , Kerpyčius , Viesulas , Nijolė , Perkūnas , Dugnai , Praurimė , Skalsa , Auštrinis , Blizgulis , Rasa , Žemyna , Šilinyčius , Pagirnis , Pergrubrijus , Ligyčius , Algis , Bibčių Bobelis , Nosolus , Gabija , Maro deivės , Gulbių dievas , Atlaibas , Šeryčius , Mitinis Kalvis , Miško Motė…

Vienas jųjų yra galingiausias monstras. Kuris?